przeglądy nagrzewnic

Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

przeglądy nagrzewnic
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.

Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o temperaturze wy.

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic