Radzimy jak zlecić outsourcing środowiskowy szybciej

u działalności firmy na środowisko oraz w identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń. Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efe

Radzimy jak zlecić outsourcing środowiskowy szybciej obsługa w zakresie ochrony środowiska

Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efektywnym zarządzaniu

Rodzaje usług ochrony środowiska dla firm:

Audyt Ekologiczny: Pomoc w określeniu i zrozumieniu wpływu działalności firmy na środowisko oraz w identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń.

Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efe